ZORYA w Poznaniu! ZORYA in Poznan!

It was a pleasure to play at the Zamek Cultural Center in Poznan, Poland. We hope to visit as many cities as possible to share our music with you!

To był zaszczyt zagrać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Mamy nadzieję odwiedzić jak najwięcej miast w Polsce, by podzielić się z Wami naszą muzyką!